Werkwijze

- Het startpunt is dat er met elke cliënt gekeken wordt naar de wensen en mogelijkheden.

- Met iedereen maken we een persoonlijk werkplan.

- We kijken hoe we wensen kunnen realiseren.

Ook vinden we het  een uitdaging om voor mensen met lichamelijke beperkingen te zoeken naar technische oplossingen, zodat ze toch dát kunnen ondernemen wat ze willen.

Een goede sfeer en onderlinge betrokkenheid vinden we belangrijk .

De mensen steunen elkaar, houden elkaar in de gaten, waardoor niemand zich alleen hoeft te voelen. Ieder werkt naar zijn/haar eigen vermogen, aan onze producten, of aan een  individueel project.  Er wordt veel gepraat, maar vooral ook veel gelachen.

Checklist

Door iedereen wordt de checklist 'veilig gebruik gereedschap en machines' ingevuld. Die wordt bijgehouden en geëvalueerd. Zo kan er eventueel voor iemand een traject uitgezet worden om nieuwe technieken te leren en/of een nieuwe machine te leren bedienen.

Werkbespreking

Eén keer per maand is er een werkbespreking.

Ieder heeft daar zijn inbreng. Men kan zelf agendapunten indienen, knelpunten signaleren en ideeën naar voren brengen.

Ook hebben we thema's, waarin bijvoorbeeld ontwikkelingen op het gebied van zorg en vooral de dagbesteding aan de orde komen.